arama

Artık toplumsal medyada söylediklerinize çok dikkat edin!

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş

Türkiye’deki toplumsal medya yasasının gibisi ABD’de de gündeme geliyor. Washington Post, eyalet başsavcısının, toplumsal medya platformlarının aksi takdirde engelleyecekleri konuşmaya konut sahipliği yapmasını gerektirerek eyaletlerin Birinci Değişikliğin hür konuşma haklarını ihlal edip etmediğini ve platformlar gönderileri kaldırdığında açıklama gerektirip gerektirmediğini belirlemek için Yüksek Mahkemeye dilekçe verdiğini belirtti.

Florida, davasını oluştururken mahkemenin çelişkili kararları ele alması gerektiğini savundu. Temyiz Mahkemesi, kullanıcıların sansür argümanıyla toplumsal ağları dava etmelerine müsaade veren bir Teksas yasasını onaylarken, bir 11. Temyiz Mahkemesi, internet şirketlerinin siyasetçileri yasaklamasını engelleyen bir yasanın kıymetli kısımlarıyla Florida’nın Birinci Değişikliği ihlal ettiğine karar verdi.

Florida ve Texas maddelerinin destekçileri, Facebook ve Twitter üzere platformlarda muhafazakar görüşlerin tez edilen sansürüyle gayret etmek için tedbirlerin gerekli olduğunu savundu. Yasa koyucular, toplumsal ağların, telefon sağlayıcıları üzere yaygın taşıyıcılar olduğunu ve bu nedenle, aksi takdirde yasa dışı olmayan tüm konuşmaları taşımaları gerektiğini tez ettiler.

Artık toplumsal medyada söylediklerinize çok dikkat edin!

Bu ortada şirketler, bu çeşit kanunların anayasaya muhalif olduğuna ve onları nefret telaffuzuna, düşmanca hükümetlerin propagandasına ve istenmeyen postalara mesken sahipliği yapmaya zorlayacaklarına inanıyor. Anayasa değişikliğinin hükümet sansürüne karşı muhafaza maksatlı olduğunu ve özel kuruluşların neye mesken sahipliği yapacaklarına karar verme hakkına sahip olduğunu söylüyorlar.

Yargıtay’ın nasıl bir karar vereceği muhakkak değil. Muhafazakar yargıçlar yasama organına hükmederken, mahkeme, Teksas yasasını geçen hafta 5. Devrede onaylanmadan evvel askıya alan bir acil durum talebi kabul etti. Yüksek mahkeme mevzuyla ilgili şimdi kesin bir karar vermedi ve Florida’nın lehine bir karar, daha liberal eğilimli eyaletlerin, nefret söylemi ve tehditler için daha fazla şeffaflık gerektiren kendi yasa teklifleriyle yardımcı olabilir.